KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Konsultacje psychologiczne dla dorosłych

Trwają od jednej do trzech sesji. Ich celem jest poznanie trudności pacjenta. Umożliwiają wybór najlepszej formy pomocy, którą może być np. psychoterapia.

Kiedy warto pójść do psychologa?

 • nie radzisz sobie z negatywnymi emocjami lub stresem, masz długotrwale obniżony nastrój, często odczuwasz lęk, źle sypiasz.
 • nie możesz poradzić sobie z trudną sytuacją życiową, np. rozstaniem z partnerem, utratą pracy, śmiercią bliskiej osoby.
 • masz długotrwałe problemy w jakiejś dziedzinie życia; odnosisz wrażenie, że popełniasz wciąż te same błędy.
 • cierpisz na zaburzenia psychiczne – w leczeniu zaburzeń psychicznych najlepsze efekty daje połączenie psychoterapii i farmakoterapii.

Konsultacje psychologiczne dla dzieci

Konsultacje rozpoczynają się spotkaniem z rodzicami/ rodzicem, na którym omawiane są trudności dziecka. Kolejno odbywa się z rozmowa dzieckiem. Takie działania umożliwiają dobranie właściwych oddziałowywań terapeutycznych: np. psychoterapia indywidualna, socjoterapia, terapia biofeedback, porady wychowawcze dla rodziców.

Jako psycholog dziecięcy spotykam się najczęściej z dwoma rodzajami pytań nurtujących rodziców, których pociecha boryka się z różnego rodzaju problemami.

Częstym pytaniem kierowanym do psychologa dziecięcego jest: 

Co ja – jako rodzic- mogę zrobić, by pomóc mojemu dziecku?

W tym aspekcie znajdą się wszelkie działania psychologa skierowane do rodziców takie jak: porady wychowawcze, warsztaty kompetencji rodzicielskich, polecana rodzicom literatura, uczenie metod behawioralnych, które mogą być przez rodziców wdrażane w domu.

 

Druga kategoria pytań dotyczy tego jakie oddziaływania terapeutyczne należy podjąć, by pomóc dziecku?

Inaczej mówiąc, czy konieczna jest terapia psychologiczna?

By odpowiedzieć na tak postawione pytanie konieczna jest konsultacja psychologiczna: wywiad z rodzicem, a następnie właściwa diagnoza dziecka. To pozwoli psychologowi na dobór właściwych oddziaływań, mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka bądź wsparcie jego rozwoju.

 

W jakich przypadkach warto skonsultować się z psychologiem dziecięcym?

Psycholog dziecięcy jest wsparciem w przypadku następujących trudności:

 • zachowania agresywne, napady złości, wagary, ucieczki z domu lub szkoły, zachowania opozycyjno – buntownicze;
 • trudności emocjonalne, m.in. lękliwość, płaczliwość, fobie, powtarzające się koszmary senne, trudności w kontaktach z rodzeństwem, rodzicami czy rówieśnikami;
 • zachowania autoagresywne, m.in. samookaleczenia, próby samobójcze;
 • wydarzenia traumatyczne, m.in. wypadki, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc fizyczna, psychiczna, nadużycia seksualne;
 • nadpobudliwość psychoruchowa;
 • zaburzenia łaknienia;
 • trudności szkolne;
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu

 

Skonsultuj się z psychologiem dziecięcym, gdy odczuwasz niepokój o rozwój czy zachowanie dziecka lub gdy nauczyciel, opiekunka lub inne osoby mające kontakt z dzieckiem zwracają uwagę na trudne zachowania dziecka – być może dane zachowanie okaże się akceptowalnym i normalnym na danym etapie rozwojowym, ale może być też tak, że potrzebne będzie podjęcie działań terapeutycznych.

 

Specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą z różnego rodzaju trudnościami:

 • ADHD,
 • Trudności z koncentracją uwagi,
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – autyzm, zespół Aspergera,
 • Zaburzenia zachowania,
 • Zaburzenia opozycyjno-buntownicze,
 • Trudności szkolne,
 • Mutyzm,
 • Całościowe zaburzenia rozwoju,
 • Zaburzenia lękowe

 

Wspieram rodziców w procesie wychowania.

Aby umówić się na wizytę zadzwoń.

Rejestracja tel. 507 085 580