PSYCHOTERAPIA

Czym jest psychoterapia?

Poprzedzona jest konsultacją psychologiczną. Psychoterapia jest formą oddziaływania psychologicznego, leczy lub wspomaga leczenie zaburzeń psychicznych lub trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Swoją pracę poddaję superwizji.

Psychoterapia dla młodzieży

Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą, z rożnymi trudnościami w tym z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, zaburzeniami zachowania, anoreksją, depresją, niedostosowaną społecznie oraz zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Psychoterapia dla dorosłych

Specjalizuję się w pracy z:

  • zaburzeniami lękowymi;
  • zaburzeniami nastroju;
  • zaburzeniami odżywiania;
  • trudnościami w relacjach;
  • zaniżoną samooceną.

Aby umówić się na wizytę zadzwoń.

Rejestracja tel. 507 085 580

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Kliknij w pytanie, aby przeczytać odpowiedź
Na czym polega psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Psychoterapia to leczenie zaburzeń poprzez wykorzystanie metod psychologicznych.

U podstaw terapii poznawczo–behawioralnej leży założenie, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego (brodzącego cierpienie) sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju i zachowania.

Terapeuta poznawczo–behawioralny posługuje się w pracy z pacjentem różnymi technikami (np. zapis myśli, zadania domowe, ekspozycje), aby pomóc pacjentowi zweryfikować własne wzorce myślenia i przekonania oraz zastąpić dezadaptacyjne myślenie bardziej realistycznym i efektywnym, redukując w rezultacie dyskomfort.

Terapia poznawczo-behawioralna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów, a zatem skoncentrowana na „tu i teraz“ i oparta na współpracy – terapeuta i klient wspólnie wypracowują optymalny przebieg procesu terapeutycznego.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna pierwotnie powstała z myślą o leczeniu depresji, obecnie jest z powodzeniem stosowana także w leczeniu innych zaburzeń nastroju (m.in. dystymia, choroba dwubiegunowa), zaburzeń lękowych (m.in. lęk paniczny, fobia społeczna, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne), zaburzeń osobowości, odżywiania, uzależnień a także w zaburzeniach psychotycznych. Skuteczność psychoterapii poznawczo – behawioralnej została udokumentowana licznymi badaniami klinicznymi.

Ile trwa terapia?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest terapią krótkoterminową – zazwyczaj obejmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu sesji, na ogół spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu.